Aktualności

Dom św. Kaspra,
ul. Edwarda Mąkoszy 1 42-217 Częstochowa

+48 34 366 48 36 (pn.-sb. 8:00-20:00)
rezerwacje@odkupieni.pl

Informacja o danych osobowych gości Domu Rekolekcyjno - Formacyjnego [DRF] prowadzonego przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Kto jest administratorem danych osobowych  gości Domu Rekolekcyjno - Formacyjnego?

Współadministratorami danych osobowych sa:                                                                                                                      

Dom Rekolekcyjno – Formacyjny(dalej DRF) z siedzibą w Częstochowie, ul. Mąkoszy 1, 42-217 Częstochowa. REGON: 15149206. NIP: 573-24-21-643

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Prowincja Polska z siedzibą w Częstochowie, ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-200 Częstochowa, REGON 150002824, NIP 573-10-17-704

Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zgromadzenie i DRF które są ze sobą powiązane osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Na mocy porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami każda instytucja zwana dalej Współadministratorem, ma takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych

Czy jest inspektor ochrony danych i jak mozna się z nim skontaktować?

Współadministratorzy powołali inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub nr. tel. 343664836.

Jakie sa cele przetwarzania danych osobowych gości DRF?

Celem, dla których przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług, w tym noclegowych i gastronomicznych.

Ponadto, celem dla którego przetwarzamy dane osobowe jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez DRF szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do DRF,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości DRF.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych , DRF przetwarza dane osobowe w tym celu tj. kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, DRF przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie DRF.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez DRF jest umowa o świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel współadministratorów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości DRF jest usprawiedliwiony cel współadministratorów.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

DRF może przekazać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

  • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych DRF lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
  • Dane osobowe  pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych bedą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
  • Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie DRF. Ponadto, współadministratorzy udostępniają adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy DRF będzie przekazywał dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

DRF nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, danych kontaktowych (adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu) jest wymogiem zawarcia umowy o usługi, w tym noclegowe i gastronomiczne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi DRF zawarcie umowy i realizację usług.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

DRF nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.